Regulamin Firmy

Poniższy regulamin przedstawia ogólne zasady panujące w wirtualnej spedycji “WMM TRANS” oraz podstawy jej funkcjonowania.

 1. Każdy pracownik firmy ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem.
 2. Decyzje dotyczące firmy “WMM TRANS” są podejmowane przez 3-osobowy zarząd w skład,którego wchodzą Prezes i 2 Vice-Prezesów.
 3. Za rekrutację jest odpowiedzialny zarząd oraz pracownicy na stanowisku “Rekruter”.
 4. Za promowanie i reklamę firmy jest odpowiedzialny zarząd oraz pracownik na stanowisku “Przedstawiciel Medialny”.
 5. Siedziba firmy znajduje się w mieście Poznań.
 6. Malowanie firmowe oraz Player Tag jest obowiązkowy przez cały czas.
 7. Player Tag jest to czerwony tag “[WMM-T].
 8. Malowanie firmowe dla Kierowcy jest to malowanie “tribal” i “custom I” w poniższej konfiguracji:

Malowanie firmowe dla Rekruta jest to malowanie “Sunrise” i “custom I” w poniższej konfiguracji:

 1. Każdy pracownik jest zobowiązany do zarejestrowania się na stronie “TrucksBook” i zainstalowania pluginu w celu generowania ładunków na trasy większych konwojów (aktywne używanie tachografu nie jest obowiązkowe).
 2. Pracownik, który nie wykazuje aktywności przez 30 dni zostaje zwolniony w trybie natychmiastowym. Po przejściu ponownej rekrutacji jest możliwy powrót do firmy.
 3. Pracownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich trzech regulaminów (Firmy, Konwojów i Discorda) oraz słuchać poleceń przełożonego (członek zarządu) chyba, że są one niezgodne z jednym z regulaminów.
 4. Pracownik może zostać zawieszony/wyrzucony za okazywanie chamskiego, niekulturalnego zachowania. Po okresie 7 dni można starać się o ponowną rekrutację lub mija okres zawieszenia.
 5. Podczas przewozu ładunków obowiązuje prawo ruchu drogowego dla ciężarówek.
 6. GPS ma być ustawiony na “najlepsza trasa”.
 7. Jeżeli regulamin jest niejasny bądź coś nie jest w nim zawarte rację zawsze ma zarząd po wcześniejszym przedyskutowaniu problemu (obowiązuje prawo precedensu).

Regulamin jest własnością wirtualnej spedycji “WMM TRANS”.

Regulamin Konwojów

Poniższy regulamin przedstawia ogólne zasady konwoju i zasad ETS MP.

 1. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem.
 2. Każdy prowadzący firmy ma obowiązek ustawić trasę w systemie GPS.
 3. Prowadzący ma prawo wydalić uczestnika / grupę uczestników konwoju za niedostosowanie się do zasad.
 4. Na konwoju obowiązuje zakaz wyprzedzania innych uczestników bez zgody szefa firmy organizującej (nie dotyczy pilotów).
 5. Odstępy między uczestnikami wynoszą minimum 100m.
 6. W miejscu zbiórki każdej firmie zostanie wskazane miejsce na którym mogą się znaleźć tylko członkowie danej firmy.
 7. Konwój prowadzi osoba do tego wyznaczona (Pilot) która jedzie pierwsza (zakaz wyprzedzania).
 8. Zabronione jest używanie świateł ostrzegawczych czyli tzw. “kogutów”.
 9. Przy przekraczaniu tzw. bramek należy zachować metodę “jazdy na suwak”.
 10. Prędkość przelotowa na landówkach wynosi 70km/h a na autostradach 80km/h.
 11. Używamy tempomatu i wyłączamy retarder.
 12. Pamiętaj, że nie jesteś sam na drodze!
 13. Ostatnia osoba to pilot zamykający konwój.
 14. Jeśli wiesz, że masz lagi lub zdarza ci się mieć wysoki ping postaraj się jechać na końcu swojej firmy.
 15. Na TeamSpeaku/Discordzie uczestnicy proszeni są o jak najmniej wypowiedzi by zapobiec przekrzykiwaniu.
 16. Przed rozpoczęciem konwoju każdy pojazd musi być zatankowany do pełna i w pełni sprawny do jazdy.
 17. Zakaz reklamowania Firm, zachęcania do dołączenia itp.
 18. Nie obrażamy żadnych Firm , Zachowujemy szacunek do innych uczestników i nie wywołujemy konfliktów.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone ładunki/ciągniki na konwoju.
 20. Regulamin jest własnością wirtualnej spedycji “WMM TRANS”.

Regulamin Discorda

Regulamin discorda: Poniższy regulamin przedstawia ogólne zasady panujące na serwerze discord “WMM TRANS”.

 1. Każdy kto przebywa na serwerze discrod “WMM TRANS” ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem.
 2. Prezes serwera ma prawo do uciszenia, wyrzucenia lub zbanowania każdej osoby przebywającej na serwerze łamiącej zasady dobrego zachowania oraz regulaminu serwera discord.
 3. Vice-Prezes serwera ma prawo do uciszenia, wyrzucenia lub zbanowania każdej osoby przebywającej na serwerze łamiącej zasady dobrego zachowania oraz regulaminu serwera discord (nie dotyczy rangi “przyjaciel firmy”).
 4. Na serwerze obowiązują zasady dobrego zachowania.
 5. Zakaz spamu.
 6. Zakaz nadużywania przekleństw.
 7. Zakaz trollowania.
 8. Zakaz znęcania się i nagminnego celowego denerwowania osób przebywających na kanale.
 9. Zdjęcia i filmy mają być umieszczane na kanale “zdjęcia-i-wideo”.
 10. Muzyka ma być puszczana na kanale “muzyczny-player”.
 11. W razie nieścisłości patrz punkt 15 regulaminu firmy.
 12. Regulamin jest własnością wirtualnej spedycji “WMM TRANS”.